Bakterilerin Antibiyotik Direnci Bakterilerdeki Direnç Aktarma Mekanizmaları
DDT Bağışıklığı Körelmiş Organlar YanılgısıRekapitülasyon Yanılgısı

 

Önceki bölümlerde, evrim teorisinin paleontoloji ve moleküler biyoloji alanlarında içine düştüğü çelişkileri ve açmazları bilimsel deliller ve bulgular ışığında inceledik. Bu bölümde ise, evrimci kaynaklarda teoriye delil olarak gösterilen bazı biyolojik olguları ele alacağız. Bu olgular, yaygın olan kanının aksine, gerçekte evrim teorisini destekleyen hiçbir bilimsel bulgu olmadığını göstermektedir.