Bitki Hücresinin Kökeni Endosimbiosis Tezi ve Geçersizliği
Fotosentezin Kökeni Alglerin Kökeni ve Hayali Evrimi Angiospermlerin Kökeni

 

Bu noktaya kadar, çoğunlukla canlılığın iki büyük aleminden biri olan hayvanlar alemi (Animalia) üzerinde durduk. Bir önceki bölümde ise, proteinlerin, genetik bilginin ve hücrenin yapılarını inceleyerek, tüm canlılığın kökenini ele aldık. Bu noktada üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konu, bitkiler aleminin (Plantae) kökenidir.

Hayvanların kökenini incelerken karşılaştığımız tablonun aynısı, bitkilerin kökeninde de buluruz. Bitkiler, son derece kompleks yapılara sahiptir ve bu yapıların rastlantısal etkilerle ortaya çıkması da, birbirlerine dönüşmesi de mümkün değildir. Fosil kayıtları da farklı bitki sınıflamalarının yeryüzünde bir anda ve kendilerine özgü yapılarıyla ortaya çıktıklarını ve arkalarında evrimsel bir süreç bulunmadığını göstermektedir.